Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

youngheartsrunfree
7192 4ef4
Reposted fromcalifornia-love california-love viainsecure insecure
youngheartsrunfree
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaNataly Nataly
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka vianaturalginger naturalginger
youngheartsrunfree
Dlaczego jesteś wobec siebie taka surowa? Życie jest już chyba dostatecznie ciężkie?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
youngheartsrunfree
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viachangecolour changecolour
youngheartsrunfree
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viachangecolour changecolour
youngheartsrunfree
3146 71ad 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaiammistake iammistake
youngheartsrunfree
Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie warto. 
— lieve.soup.
Reposted fromlieve lieve viaiammistake iammistake
youngheartsrunfree
Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
— Laozi
youngheartsrunfree
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.

July 06 2018

youngheartsrunfree
youngheartsrunfree
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaplugss plugss
youngheartsrunfree
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
youngheartsrunfree
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree
Można kogoś ranić na milion różnych sposobów, a ślady mogą pozostać niewidoczne przez wiele lat.
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
youngheartsrunfree
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl