Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

youngheartsrunfree
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
I nawet jak ty o mnie nie pamiętasz, to ja pamiętam o tobie
— Zeus
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop vianaturalginger naturalginger
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
youngheartsrunfree
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajstrbl jstrbl
Zawsze będe dla Ciebie mimo, że Ciebie nie ma dla mnie..
— (via efektown-a)
4393 e9bf
Reposted fromnoirceur noirceur viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
youngheartsrunfree
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
I nawet jak ty o mnie nie pamiętasz, to ja pamiętam o tobie
— Zeus
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop vianaturalginger naturalginger
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
youngheartsrunfree
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajstrbl jstrbl
Zawsze będe dla Ciebie mimo, że Ciebie nie ma dla mnie..
— (via efektown-a)
4393 e9bf
Reposted fromnoirceur noirceur viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl