Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

youngheartsrunfree
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— A. Mickiewicz - "Dziady" cz. IV
Reposted fromserowyksiezyc serowyksiezyc viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viarawwwr rawwwr
youngheartsrunfree
3239 bcbf
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
youngheartsrunfree
Ty także będziesz kiedyś szczęśliwa. Życie jest długie i trzeba po prostu przejść jego wyboiste części tak szybko, jak to możliwe.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
youngheartsrunfree
6432 8c47 500
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaoutoflove outoflove

March 12 2017

youngheartsrunfree

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

youngheartsrunfree
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viatereseek tereseek
youngheartsrunfree
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianaturalginger naturalginger
youngheartsrunfree
niby jest ok, ale ciągle czegoś mi brak. moje życie ciągle nie ma sensu. boję się. boję się, że tak już zostanie. że nie spotkam nikogo, dla kogo zachce mi się żyć.
— tak bardzo samotność
youngheartsrunfree
Wiesz, serce może pęknąć, ale i tak bije dalej.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
youngheartsrunfree
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMonasi Monasi
youngheartsrunfree
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaMonasi Monasi
youngheartsrunfree
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viaretro-girl retro-girl
youngheartsrunfree
6753 dc62
Reposted fromretro-girl retro-girl
youngheartsrunfree
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree
7045 e6c2
Reposted fromflesz flesz vianowaczi nowaczi

March 06 2017

youngheartsrunfree
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
youngheartsrunfree
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianowaczi nowaczi
youngheartsrunfree
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl