Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

youngheartsrunfree

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
youngheartsrunfree
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda,
Co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić,
Zapomnieć mnie.
Miałaś nie płakać, świat poukładać,
Żeby miał sens.
— Bracia - Po drugiej stronie chmur

April 04 2017

youngheartsrunfree
Może wszystko powinno wyglądać inaczej?
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaplugss plugss
youngheartsrunfree
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton - "Tato"
youngheartsrunfree

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued

March 29 2017

youngheartsrunfree
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaplugss plugss
youngheartsrunfree
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
youngheartsrunfree
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viawisniowysad wisniowysad
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree
3822 f624
Reposted fromShini Shini vianaturalginger naturalginger
youngheartsrunfree
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
youngheartsrunfree

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianezavisan nezavisan

March 15 2017

youngheartsrunfree
5315 2180
Reposted frommartynkowa martynkowa viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
youngheartsrunfree
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
youngheartsrunfree
Ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym.
— Edward Stachura
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl