Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

youngheartsrunfree
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
I nawet jak ty o mnie nie pamiętasz, to ja pamiętam o tobie
— Zeus
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop vianaturalginger naturalginger
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
youngheartsrunfree
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajstrbl jstrbl
Zawsze będe dla Ciebie mimo, że Ciebie nie ma dla mnie..
— (via efektown-a)
4393 e9bf
Reposted fromnoirceur noirceur viaoutoflove outoflove
youngheartsrunfree
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
youngheartsrunfree
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaoutoflove outoflove

May 24 2017

youngheartsrunfree

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
youngheartsrunfree
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda,
Co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić,
Zapomnieć mnie.
Miałaś nie płakać, świat poukładać,
Żeby miał sens.
— Bracia - Po drugiej stronie chmur

April 04 2017

youngheartsrunfree
Może wszystko powinno wyglądać inaczej?
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaplugss plugss
youngheartsrunfree
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton - "Tato"
youngheartsrunfree

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viatobecontinued tobecontinued
youngheartsrunfree
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued

March 29 2017

youngheartsrunfree
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaplugss plugss
youngheartsrunfree
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
youngheartsrunfree
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl