Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2018

youngheartsrunfree
youngheartsrunfree
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaplugss plugss
youngheartsrunfree
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
youngheartsrunfree
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree
Można kogoś ranić na milion różnych sposobów, a ślady mogą pozostać niewidoczne przez wiele lat.
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
youngheartsrunfree
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi vianaturalginger naturalginger

October 11 2017

youngheartsrunfree
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viawakemeupx wakemeupx
youngheartsrunfree
I nawet jak ty o mnie nie pamiętasz, to ja pamiętam o tobie
— Zeus
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop vianaturalginger naturalginger
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawakemeupx wakemeupx
youngheartsrunfree
youngheartsrunfree

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
youngheartsrunfree
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viawakemeupx wakemeupx
youngheartsrunfree
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajstrbl jstrbl
Zawsze będe dla Ciebie mimo, że Ciebie nie ma dla mnie..
— (via efektown-a)
4393 e9bf
Reposted fromnoirceur noirceur viawakemeupx wakemeupx
youngheartsrunfree
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
youngheartsrunfree
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl